ڕۆڵی هێزی نەرمی ئێران لە هەناردەکرنی ئایدۆلۆجیای شۆڕشی ئیسلامیدا

13/06/2019

:: بێستون حسێن عارف

ناوه‌ندی كوردستان بۆ توێژینه‌وه‌ له‌ململانێ و قه‌یرانه‌كان
نوسینی: بێستون حسێن عارف


پێشەكی

ڕۆڵــی ئێــران لــە ڕۆژهەڵاتــی ناوەڕاســتدا بــەردەوام وێنایەكــی ســەربازیانەی وەرگرتــووە و ئامــرازی هێــز لــە پێشــەوەی ئامرازەكانــی تــر خــۆی نمایشــكردووە، ڕەنگــە ئەمــە بگەڕێتــەوە بــۆ گرنگــی پێدانــی زۆری ئــەو وڵاتــە بــە لایەنــی ســەربازی و هەواڵگــری و دەســتێوەردانی لــە كاروبــاری وڵاتانــی ناوچەكــە، ئەمــە ســەرەڕای پشــتگیری كردنــی گروپــە چەكــدارە  پرۆكســیەكانی. هاوشــان لەگــەڵ ئــەم گرنگیدانــە زۆرە بە هێزی ســەربازی و خۆنمایشــكردن، ئێــران لایەنــی دیبلۆماســی و بەكارهێنانــی هێــزی نەرمــی فەرامــۆش نەكــردووە بــۆ بڵاوكردنــەوەی ئایدۆلۆجیــای شۆڕشــی ئیســامی و بنەماكانــی دەوڵەتــداری ئێــران. ڕاســتەوخۆ دوای شۆڕشــی ئیســامی، ئێــران بــەردەوام كاری لەســەر بڵاوكردنــەوەی ئایدۆلۆجیــای شۆڕشــی ئیســامی و بۆچوونەكانــی خومەینــی و شــێوازی دەوڵەتــداری ئێــران كــردووە، لــەم پێناوەشــدا تــاران چەندیــن دامــەزراوەی ئایینــی و پەروەردەیــی و ڕێكخــراوی خێرخــوازی دامەزرانــدووە، كــە بــە شــێوەیەكی سیســتماتیك كار لەســەر ڕەونەقداركــردن و جوانكردنــی  بەهــا و وێنــەی كۆمــاری ئیســامی لــە وڵاتانــی بیانــی دەكەن. لــەم نووســینەدا هەوڵ دەدەیــن شــرۆڤەی ئــەو ڕێكخــراو و دامەزراوانــە بكەیــن كــە   ئەركیــان پەرەپێدانــی ئایدۆلۆجیــای كۆمــاری ئیســامی ئێرانه لــە ناوخــۆ و دەرەوە. ئــەم نووســینە هــەوڵ دەدات وەڵامی چەنــد پرســیارێك بداتــەوە لەوانــەش: ئــەو دامــەزراوە و ڕێكخراوانــە كامانــەن كــە ئێــران پشــتیان پێدەبەســتێت بــۆ بــرەودان بــە ئایدۆلۆجیــا و وێنــەی دەوڵەتــداری ئێــران؟ چــۆن ئێــران توانیویەتــی ســود لــەم دامەزراوانــە وەربگرێــت بــۆ پەرەپێــدان و جێبەجێكردنــی پانــە سیاســی و ســەربازی و ئایینییەكانــی؟ ئارگومێنتــی ســەرەكی نووســینەكە ئەوەیــە كــە ئێــران تاڕادەیەكــی بــاش توانیویەتــی ســودوه ربگرێت لــەم دامــەزراوە و ڕێكخــراوە خێرخوازیانــە بــۆ پیشــاندانی وێنــەی حوكمڕانــی ئایینــی ئێــران و بڵاوكردنــەوەی بیرۆكەی شۆڕشــی ئیســامی، ئەمــە ســەرەڕای بەكارهێنانیــان وەك دەروازەیــەك  بــۆ كۆكردنــەوەی زانیــاری هەواڵگــری و گەیاندنــی یارمەتــی دارایــی  بــە گروپــە چەكــدار و پرۆكســیەكانی ئێــران لــە ناوچەكــەدا.   

بۆ داگرتن کلیکی ئێرە بکە

زۆرترین خوێندراوە


political studies copyright 2017 © . All right reserved Developed by Avesta Group and powered by Microsoft Azure